دکور اجرایی حسنادکور

دکور پنجره پورتال

ساخت دکورهای آتلیه حامد شعبه 1

دکورهای اجرایی : کلبه گنو، دکور وایت روم،کلبه وایت،شومینه کلاسیک،پنجره دکوراتیو، شومینه و....

محل اجرا دکور : تهران - آذری

باتوجه به ساخت و نصب دکور های زیبا و جذاب در شعبه 2 آتلیه حامد، قرارداد جدید برای ساخت دکور های آتلیه حامد شعبه 1 عقد گردید. پس از بازدید و مشاوره آقای همایونی با مدیر محترم آتلیه و همچنبن باتوجه به نیاز های آتلیه دکورهای کلبه گنو، دکور وایت روم،کلبه وایت،شومینه کلاسیک،پنجره دکوراتیو، شومینه و همچنین ساخت دکور برای بخش دفتر آتلیه عکاسی نیز انجام گردید.

برای دریافت مشاوره و رزرو وقت با ما تماس بگیرید.

گالری تصاویر

دکور آتلیه از مهمترین بخش های موجود در آتلیه می باشد. باتوجه به ساخت و نصب دکور های زیبا و جذاب در شعبه 2 آتلیه حامد. قرارداد جدید برای ساخت دکور های آتلیه حامد شعبه 1 عقد گردید. پس از بازدید و مشاوره آقای همایونی با مدیر محترم آتلیه و همچنبن باتوجه به نیاز های آتلیه دکورهای کلبه گنو، دکور وایت روم،کلبه وایت،شومینه کلاسیک،پنجره دکوراتیو، شومینه و همچنین ساخت دکور برای بخش دفتر آتلیه عکاسی نیز انجام گردید.

برای دریافت مشاوره و رزرو وقت با ما تماس بگیرید.